Inicio IH Palma

+34 971 726 408 | ihpalma@pal.ihes.com | Català | English | Español

Els nostres professors

Tots els nostres professors són professionals experimentats, amb una titulació de Professor de Llengües Estrangeres reconeguda a nivell internacional (CELTA, Trinity Certificate in TESOL, DELTA o MA Applied Linguistics). Tots han estat formats per impartir un curs d'idiomes de qualitat i amb efectivitat.

Addicionalment, cada professor rep una formació contínua per part del nostre Departament de Formació de Professors, per la qual cosa sempre estan actualitzats en les últimes tècniques d'ensenyament, així com en els millors materials i recursos de suport pedagògic per a les seves classes.

International House Palma és l'únic centre de formació de professors d'anglès i de professors d'ELE (Español com a llengua Estrangera) a Balears autoritzat per University of Cambridge i per la Universitat Virtual de Barcelona, respectivament.

Staff IH Palma