Inicio

Contactar | Català | Español

Encuentro práctico per a professors d'ELE

Encuentro Práctico

Des de 1992

International House Barcelona i Difusión organitzen jornades de formació per a professors d'ELE des de 1992.

Aquestes jornades de formació van néixer amb l'objectiu d'oferir als professionals d'ELE un espai en el qual intercanviar experiències i materials. Amb el temps, i encara que el seu caràcter eminentment pràctic preval, s'han ampliat amb una sèrie de conferències plenàries en les quals participen destacats ponents de l'ensenyament de llengües estrangeres.

Veure també

Recursos per a professors d'espanyol

 

Properes edicions

Utrecht, 18 de maig
Encuentro práctico Holanda

Würzburg, 6-7 de setembre
Encuentro práctico Alemania

Barcelona, 20-21 de desembre
Encuentro práctico Barcelona

 

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals