Inicio

Contactar | Català | Español

Curs e-learning de formació de professors ELE

Curso general para profesores de español

ALT

Aquests programs han estat creats per a satisfer la creixent demanda de professors d'espanyol amb i sense experiència que desitgen una formació pràctica, eficaç i flexible des de qualsevol part del món.

Basats en un aprenentatge reflexiu i col·laboratiu i amb un enfocament constructivista, els nostres mòduls permeten generar coneixement i compartir les experiències dels participants i tutors a través de les excel·lents possibilitats que oferixen les noves tecnologies.

Veure també Cursos d'especialització

Requisits

Els requisits que s'exigeixen per a realitzar aquests cursos són:

 • Espanyol nadiu o nivell C1
 • Accés a Internet
 • Coneixements a nivell d'usuari de navegació web

No és necessària una experiència prèvia en entorns virtuals d'aprenentatge.

Opciò 1 | Mòduls independents

Pots triar qualsevol mòdul dels que oferim i fer-lo de manera independent:

 • Competència comunicativa
 • Anàlisi de la llengua
 • Presentació i pràctica de llenguatge
 • Planificació de classes
 • La gestió de l'aula
 • Destreses lingüístiques
 • Tecnologia a l'aula d'espanyol

Cadascun dura dues setmanes amb una dedicació de 20 hores.

 • Preu: 130€ cada mòdul

Reps un certificat d'assistència.

Opciò 2 | Certificat IH Professor d'Espanyol

Els set mòduls de continguts i un període final d'avaluació a través de portafoli, tot en format online. Pots incorporar-te en qualsevol mòdul.

 • Preu: 830€.

Al final reps un títol propi d'International House.

Opciò 3 | Certificat IH + IL3-Universitat de Barcelona

Els set mòduls de continguts, avaluació per portafoli i una setmana de pràctiques tutoritzades en un dels centres del programa (Madrid, Barcelona, Sevilla o Cadis).

El participant en el mòdul de pràctiques ha de proposar les dates que li interessen i el centre li informarà sobre la disponibilitat de tutors. Les pràctiques es fan generalment durant una setmana i amb una durada total de 30 hores, que inclouen observació de classes d'altres professors, impartició de classes amb observació del tutor, preparació guiada de les classes i seguiment del tutor.

 • Preu total: 1.350€

Logo IL3

Els alumnes llicenciats i diplomats universitaris rebran un certificat reconegut per IL3 Universitat de Barcelona.

Més informació

Més informació sobre com matricular-se, objectius i continguts del curs a www.formacionele.com.

Dates

Nota: Pots incorporar-te al curs en qualsevol mòdul, no has d'esperar a l'inici del bloc.

D'abril a juliol 2019

 • Competencia comunicativa (del 22 d'abril al 5 de maig)
 • Análisis de la lengua (del 6 al 19 de maig)
 • Presentación y práctica de lenguaje (del 20 de maig al 2 de juny)
 • Destrezas lingüísticas (del 3 al 16 de juny)
 • Tecnología en el aula (del 17 al 30 de juny)
 • Planificación (del 1 al 14 de juliol)
 • Gestión del aula (del 15 al 28 de juliol)

De setembre a desembre 2019

 • Competencia comunicativa (del 9 al 22 de setembre)
 • Análisis de la lengua (del 23 de setembre al 6 d'octubre)
 • Presentación y práctica de lenguaje (del 7 al 20 d'octubre)
 • Destrezas lingüísticas (del 21 d'octubre al 3 de novembre)
 • Tecnología en el aula (del 4 al 17 de novembre)
 • Planificación (del 18 de novembre a l'1 de desembre)
 • Gestión del aula (del 2 al 15 de desembre)

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals