Inicio

Contactar | Català | Español

Curs de formació de professors d'ELE

Curso intensivo

El curs

Descompte 100€

El nostre curs de formació de professors d'espanyol com a llengua estrangera (ELE) està adreçat a professors novells i professionals sense formació en aquest camp.

El curs consta de 150 hores lectives dividides en classes teòriques (metodologia i anàlisi de la llengua) i pràctiques.

Proporciona una formació inicial que pemet obtenir un certificat, reconegut per IL3 Universitat de Barcelona, en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera a adults.

Sessions teòriques

Contenido:

 • Estudi i reflexió sobre l'ensenyament d'una llengua estrangera: objectius i enfocaments
 • Paper del professor a classe
 • Dinàmica de grups
 • Presentació del nou llenguatge
 • Tècniques i activitats comunicatives per a la pràctica del nou llenguatge
 • Qüestions bàsiques d'adquisició de llengües estrangeres
 • Habilitats lingüístiques
 • Planificació de classes
 • Anàlisi de materials didàctics
 • Perspectives del professor d'ELE

Classes pràctiques

Són una part important del curs. S'organitzen en petits grups que fan classe a alumnes adults de diferents nacionalitats i nivells.

Durant aquestes pràctiques el professor és observat per un tutor que dirigeix l'anàlisi posterior.

S'espera dels participants, fora de les hores lectives, un treball en equip per planificar les classes pràctiques d'acord amb les directrius acordades amb la tutora.

¡Cambia tu destino!

 • 150 hores
 • Aprendràs la teoria necessària
 • Posaràs en pràctica l'après
 • Adquiriràs experiència

Sortides laborals

Et permetrà donar classes, principalment, a acadèmies d'idiomes de tot el món.

Títol reconegut internacionalment y avalat per la Universitat de Barcelona-IL3.

Com és el curs?

 Marina

 

 María

 

 Iria y Oriol

 

Últim dia del curs:

El curs s'ha acabat, anit vas somiar amb això?

Amb el curs, ja no, però amb la gent, sí

Fotos

Un dia en el curso

Per a descobrir més, hem acompanyat a la Evelyn Llorca i la Lydia Iracheta durant tot un dia...

D'arquitecte a profe

Com li va anar el curs a en Miquel...?

Sense formació prèvia en filologia, "amb la gramàtica que vaig estudiar quan tenia 17 anys..."

Tutores del curs

Begoña i Maria son les tutores del curs que va començar el dia 11 de juny; Jaume i Marta els del curso intensiu de juliol.

El nostre equip de formadores està altament qualificat i té una llarga experiència en l'ensenyament i formació de professors d'ELE tant a IH com en altres escoles i universitats.

Més informació sobre tots els nostres tutors.

BegoñaBegoña

Begoña és Llicenciada en Filologia Hispànica i màster en professora universitària per la Universitat de Barcelona. Suficiència investigadora en el doctorat de Lingüística i comunicació. Màster d'ELE de la Universitat de Girona.

Professora d'espanyol des de 1989 i directora del departament de formació de professors de International House Barcelona des de 1998. Així mateix, col·labora en diferents màsters de Formació de professors d'ELE i és docent de Llengua castellana i del màster d'ELE a la Universitat de Barcelona.

 

MariaMaría

Llicenciada en Filologia Hispànica en 1996 a la Universitat de Barcelona, va obtenir el títol del màster d'Ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera a la Universitat Pablo de Olavide en 2012. Treballa com a professora d'ELE a IH des de 1999.

És formadora de professors d'ELE des de 2008 tant en cursos presencials a IH Barcelona com en el seu format online.

 

JaumeJaume

Llicenciat en Filologia Hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (1987) i Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera per la Universitat Pablo de Olavide (2016).

Professor d'ELE a IH Barcelona des de 2007, formador de professors ELE des de 2010 i tutor del nostres cursos online, és coautor del mòdul d'especialització Gramática ELE.

Va ser professor col·laborador en el Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera de il3-UB de 2012 a 2015, i és professor col·laborador en el Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de la Universitat de Barcelona-UNIBA des de 2016.

 

MartaMarta

Llicenciada en Lingüística aplicada a les noves tecnologies per la Universitat Pompeu Fabra. Va treballar com a professora d'ELE durant quatre anys a Berlín.

Des de 2012 treballa com a formadora de professors, a IH Barcelona i a formacionele.com. Des de 2016 col·labora com a tutora en l'assignatura de Pràctiques del Màster de Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera de UNIBA, Universitat de Barcelona.

Es coautora del manual Emprendedores A1/A2, de l'editorial SGEL i coautora del capítol "No gramatices! Por qué analizamos la lengua en el aula de español" a La formación del profesorado de español (Difusión).

 

Format del curs

El curs s'ofereix en dos formats: com a curs intensiu amb una durada de QUATRE setmanes o com a curs extensiu amb una durada de SIS setmanes.

Curs intensiu

En els cursos intensius fem una primera setmana de classes teòriques, i comencem les pràctiques en la segona setmana.

Setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4
Teoría Teoría Teoría Teoría
Práctica Práctica Práctica
Feedback Feedback Feedback

Si no ves la tabla completa, deslízala a la izq./drcha.

De lunes a viernes:

 • De 9.30h. a 12.30h.
  Classes teòriques de metodologia i d'anàlisi de la llengua
 • De 14.00h. a 16.00h.
  Classes pràctiques
 • De 16.00h. a 18.00h.
  Comentari amb les tutores
 • A partir de les 18:00h.
  Preparació de classes

Aquest curs requereix una dedicació completa, per tant, és incompatible amb altres cursos simultanis o feines.

Curs extensiu de matí

En els cursos extensius, fem tres setmanes de classes teòriques, amb les pràctiques a partir de la quarta setmana.

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
Teoría Teoría Teoría Práctica Práctica Práctica
Feedback Feedback Feedback

Si no ves la tabla completa, deslízala a la izq./drcha.

Dilluns a dijous de 9:30h a 13:30h; divendres de 9:30h a 12:30h.

Curs extensiu de tarda

Dilluns a dijous de 18:00h a 22:00h; divendres de 18:00h a 21:00h.

Dates 2019

Pròxims cursos

Descompte 100€

 • Intensiu Del 5 al 30 de agosto
 • Intensiu Del 2 al 27 de setembre
 • Del 9 de setembre al 18 d'octubre (extensiu, matí)
 • Intensiu Del 7 al 31 d'octubre
 • Del 7 d'octubre al 15 de novembre (extensiu, tarda)
 • Del 21 d'octubre al 29 de novembre (extensiu, matí)
 • Intensiu Del 4 al 29 de novembre
 • Del 25 de novembre 2019 al 24 de gener 2020 (extensiu, matí)

Cursos actuals

 • Del 11 de juny al 19 de juliol (extensiu, matí)
 • Intensiu De l'1 al 26 de juliol

NOTA Els dies festius l'escola romandrà tancada i les classes no es recuperaran.

Avaluació

La qualificació del curs (apte/no apte) depen de les classes pràctiques i d'un portafoli que es realitzarà al llarg del curs, del qual s'informe el primer dia.

Tots els alumnes rebran un informe personal on es descriu l'aprofitament del curs.

Certificat d'assistència

Una vegada finalitzat el curs, l'escola entregarà un certificat d'assistència a tots aquells alumnes que hagin assistit a les 150 hores de classes lectives de les que consta el curs (en el cas que no s'hagi assistit a totes les classes hauran de presentar un justificant de les faltes).

Tot i que es presenti aquest justificant, per obtenir el certificat és necessari realitzar totes les classes pràctiques i assistir al 90% de les classes teòriques.

L'assistència a les classes és obligatòria.

Certificat de reconeixement

Logo IL3

Tots els alumnes llicenciats, diplomats i graduats universitaris que hagin aprovat el curs rebran un certificat expedit per IL3 Universitat de Barcelona que reconeix 6 crèdits ECTS.

Inscripció

Per formalitzar la inscripció, el candidat haurà d'enviar el seu c.v. juntament amb els fulls de sol·licitud a IH Barcelona.

Inscripció

Una vegada rebuts els documents, l'escola es posarà en contacte amb el candidat per concertar una entrevista amb un dels tutors.

Pots fer-la en persona o - si vius fora de Barcelona - per telèfon (o per Skype).

Preu

 • 1.390€

Possibilitat de finançament. Consulta'ns.

Acreditacions

Exámenes de Cambridge IELTS Tests Barcelona Eaquals