Home IHLS Group

+34 93 268 45 11 | study@ihes.com

Català | Español

Exàmens de Cambridge

Avís legal

En el present avís legal s'estableixen els continguts referents a la utilització de la web www.ihes.com, propietat de INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA, S.L., la qual queda a la disposició dels usuaris d'Internet.

El lloc web www.ihes.com ha estat creat per INTERNATIONAL HOUSE BARCELONA, S.L. (des d'ara IH BCN ), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 26423,  Foli 0077, Secció general, amb C.I.F. B-08890774. El domicili social de IH BCN queda establert, a l'efecte del present avís legal, al C/Trafalgar Nº 14, 08010 Barcelona.

La present web es regeix únicament i exclusivament per les disposicions d'aquest advertiment legal, per la qual cosa, l'usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present advertiment legal en el moment d'entrar en la www.ihes.com per a la navegació pels seus continguts.

Objecte

La present web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els serveis oferts per IH BCN als seus clients, donant l'oportunitat als usuaris d'Internet de conèixer, de forma clara i detallada, els serveis que l'empresa posa a la disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes d'IH BCN, que per això respondrà pels continguts elaborats i posats a disposició dels usuaris d'Internet.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta web. L'accés i navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús que hi són continguts. L'accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre IH BCN i l'usuari.

Utilització de la pàgina web www.ihes.com

La utilització d'aquesta pàgina web, ja sigui de la informació que conté o dels serveis que s'hi proposen, li atribueix la condició d'usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals vigents en el moment que vostè, com a usuari, accedeixi a la pàgina web, per això, si no està d'acord amb el contingut de la mateixa haurà d'abstenir-se de fer-ne ús.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic, responent enfront de IH BCN o enfront de tercers de qualssevol mals i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

IH BCN es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar-los.

IH BCN ofereix enllaços d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços a altres web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'oferissin en la web de destinació. Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, IH BCN es reserva, conforme a la legislació vigent, el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web (accessos exclusivament dedicats a ús intern).

Propietat intel.lectual i industrial

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit en la pàgina web pertanyen a IH BCN . Així mateix, el contingut de la pàgina web (que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals), així com el seu disseny gràfic i els seus codis font, són propietat intel·lectual de IH BCN o de tercers que n'han cedit l'ús a la citada companyia. El contingut està protegit per les lleis nacionals i els tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.