Home IHLS Group

+34 93 268 45 11 | study@ihes.com

Català | English | Español

Exàmens de Cambridge

Escoles d'idiomes IHLS Group

The IH World Organisation

Fundada el 1953, International House és una xarxa de 150 escoles d'idiomes distribuides per tot el món que es comprometen a oferir els nivells de qualitat més exigents en les seves activitats educatives i empresarials.

60 Years of IH

Un dels objectius principals d'International House és la millora del nivell de l'ensenyament d'idiomes a nivell mundial. Una de les maneres d'aconseguir-ho és mitjançant els cursos de formació de professors, activitat que ha proporcionat a International House una reputació excel·lent als dos hemisferis. Formem els nostres propis professors (i també els de moltes altres escoles) per aconseguir que els alumnes aprenguin l'idioma que els interessa d'una manera senzilla, ràpida i eficaç, tot plegat en un entorn lingüístic i cultural enriquidor.

Per tal de garantir que totes les escoles mantinguin els nivells de qualitat que es descriuen al Contracte d'Afiliació, un assessor extern les visita cada dos anys i efectua un examen rigorós de tots els aspectes de les seves activitats. Aquestes visites garanteixen que es mantingui la reputació inigualable de què gaudeix International House degut a la qualitat dels seus serveis.