Inici IH Tarragona

+34 977 23 4004 | ihtarragona@tar.ihes.com

Català | English | Español

Exàmens de Cambridge

Cursos d'anglès per a joves

Cursos d'anglès per a nens i joves

Els cursos d'anglès

A International House Tarragona oferim classes a infants a partir dels 4-5 anys endavant. Posem especial èmfasi en l'aprenentatge de l'anglès a través de cançons, històries, videos, projectes i treballs manuals adequats a cada grup d'edat.

Els infants estan constantment exposats a l'ús d'un anglès fluid i natural per part del professorat, i són encoratjats a utilitzar, des d'un primer moment, els coneixements que sobre l'idioma estudiat han adquirit.

L'enfocament de les classes és bàsicament comunicatiu, posant un émfasi especial a la pràctica de l'expressió oral, la pronunciació i la comprensió auditiva.

A més a més també organitzem activitats socio-culturals pels nens, com la Festa de Halloween, de Nadal, activitats de Carnaval...

Exàmens de Cambridge

A més a més, els alumnes més grans desenvoluparan també uns coneixements sòlids tant de la gramàtica com del vocabulari. Els alumnes tindran l'oportunitat de preparar els exàmens de Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET, PET i First Certificate quan tinguin el nivell apropiat. Aquests certificats són reconeguts tant per universitats com per empreses i demostren el nivell de coneixements de l'anglès conseguit.

L'avaluació

El progrés dels alumnes és valorat a través d’un test o examen per trimestre. Els resultats es notifiquen als pares al final de cada trimestre. Dos cops a l’any (febrer i juny) els pares tenen la oportunitat de reunir-se amb el/la professor/a per parlar del progrés del seu/va fill/a.

Però en qualsevol moment, els pares poden entrevistar-se personalment amb el Director, el cap d’estudis o bé amb el/la professor/a, si ho desitjen.


10 bones raons...

... perquè els nens i els joves estudiïn anglès a IH

 

  • Professors titulats i experimentats
  • Enfocament en l'expressió oral i la pronunciació
  • Grups reduïts
  • NO anulem les classes amb l'excepció de casos d'urgència
  • Horari i condicions de pagament flexibles
  • Devolució de Reserva (si es paga abans del 31 de juliol)
  • GRATIS – carpeta i boli de l'estudiant
  • GRATIS – llibreta de l'estudiant
  • GRATIS – accés a DVDs, videos i llibres en anglès
  • 30 anys de qualitat al centre de Tarragona

Horaris

If you don't see the whole table, swipe left or right

Cambridge Grups Nivells Dies i horaris
- E1 4-5 anys dimarts/dijous 17.30-18.30
  E3 6-7 anys dilluns/dimecres 17.30-18.30
  Y1 7-8 anys dilluns/dimecres 17.30-18.30
- Y2 8-9 anys dilluns/dimecres 17.30-18.30
o
dimarts/dijous 17.30-18.30
Starters Y3 9-10 anys dilluns/dimecres 17.30-19.00
Movers J1 10-11 anys dimarts/dijous 17.30-19.00
Flyers J2 11-12 anys dimarts/dijous 17.30-19.00
KET J3 12-13 anys dilluns/dimecres 17.30-19.00
o
dimarts/dijous 17.30-19.00
KET/PET J4 13-14 anys dilluns/dimecres 17.30-19.00
o
dimarts/dijous 17.30-19.00
PET J5 14-15 anys dilluns/dimecres 18.30-20.00
o
dimarts/dijous 18.30-20.00
First J6 15-16 anys dilluns/dimecres 19.00-20.30
o
dimarts/dijous 19.00-20.30
o
divendres 17.30-19.30
First J6+ 16-17 anys dilluns/dimecres 19.00-20.30
Advanced I CAE 16-17 anys divendres 17.30-19.30
Advanced II CAE+ 17-18 anys divendres 17.30-19.30

Nivells

IH Tarragona, Nivells Joves

Reglament intern

Canvis de nivell: L'escola es reserva el dret a canviar de nivell a un alumne, sempre i quan raons pedagògiques així ho aconsellin.

Assistència i puntualitat: És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat.

Baixes: L'alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu, ha de comunicar-ho amb un mínim de 15 dies d'antelació, a la secretaria/recepció, i no només al professor. No es retornarà la quota ja pagada en cap cas.

Grups: Els grups es formaran amb un mínim de 4 persones. Si durant el curs el nombre d'alumnes es redueix a 2, el número d'hores de classe a la setmana es reduïrà a 2h, mantenint-se però el preu inicial.

Preus, Curs 2016-17

  Quotes i condicions de pagament 3h/setm. 2h/setm. 1,5/setm.
Matrícula Al fer l'inscripció 35€ (25€) 35€ (25€) 35€ (25€)
Mensual S'abonarà els primers 10 dies del mes 110€ (100€) 80€ (70€) 60€ (50€)
Trimestral S'abonarà els primers 10 dies del trimestre 295€ (280€) 210€ (195€) 155€ (145€)
Anual S'abonarà abans del dia 10 d'octubre 790€ (770€) 570€ (550€) 440€ (420€)

If you don't see the whole table, swipe left or right

Notes

Entre parèntesi, descomptes per a dues persones de la mateixa família o dos amics que es matriculen junts.

Caldrà realitzar els pagaments en els terminis especificats; en cas contrari es procedirà a la baixa automàtica de l'alumne.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes, tot i que l'absència sigui llarga i no es notifiqui l'intenció de donar-se de baixa.

Veure també